/Files/Content/Media/3173-20210703153135292.jpg

سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

با رویکرد بیماری های خون

دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می کند

بر اساس اطلاعات منتشر شده (WHO)، بیش از 30 درصد از مردم جهان از آنمی رنج می برند. همچنین در گزارشات اعلام شده در سال 2020 میزان ابتلای جدید به انواع سرطان های خون بیش از 60 هزار مورد بود. لذا نظر به اهمیت خون و فرآیندهای وابسته به خون ضروری به نظر می رسد. از آنجائیکه سیستم ها و فرآیندهای آزمایشگاهی و نوآوری های صورت گرفته در این زمینه، نقش بسزایی در شناسایی و بررسی فرآیندهای فوق را دارند؛ لذا در این کنگره برآنیم تا با معرفی تازه های این حیطه قدمی هر چند کوچک در ارتقاء بهداشت و درمان جامعه برداریم.


با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا در جهان از جمله کشور ایران و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی، به منظور کنترل بیماری، برگزاری این کنگره امسال در روزهای 21، 22 و 23 دی ماه 1399 بصورت مجازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار خواهد شد.