تاریخچه و اهداف کنگره

تاریخچه

دبیرخانه دائمی کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا در سال 1397 با همت دانشگاه علوم پزشکی گلستان و همکاری دانشکده پیراپزشکی، راه اندازی شد.

این کنگره جهت شناساندن نقش مهم و بسزای آزمایشگاه در تشخیص و درمان بیماری ها، هر ساله با تمرکز بر روی یک موضوع کار خود را آغاز کرد.

در اولین سال کنگره، تمرکز بر روی نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری های قلبی و عروقی بود که با استقبال بسیار خوبی از طرف جامعه متخصصین ، آزمایشگاهیان و دانشجویان رشته های مربوطه روبرو شد و محققان و پژوهشگران با بررسی راه های مفید آزمایشگاهی در تشخیص و درمان بیماری های قلبی با هم به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

دومین سال این کنگره با تمرکز بر روی بیماری های دستگاه گوارش و کبد برگزار گردید و نقش مهم آزمایشگاه در تشخیص بیماری های دستگاه گوارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بزرگان و صاحبنظران این رشته با بیانات شیوا، تحقیقات و تجربیات ارزشمند خود را با دیگران به اشتراک گذاشتند.

امسال در سومین سال برگزاری کنگره، به بحث و بررسی نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری های خون خواهیم پرداخت و از همه شما بزرگواران ، پژوهشگران و صاحبنظران این رشته دعوت بعمل می آید تا تحقیقات و تجربیات گرانبهای خود را در قالب سخنرانی و پوستر تا تاریخ 17/10/99 به دبیرخانه کنگره از طریق سایت hmlc3.goums.ac.ir ارسال نمایید.

امیدواریم این کنگره بتواند با برپایی هر ساله و بررسی موضوعات در خور توجه، نقش بسزایی در شناساندن نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری ها ایفا نماید و همچنین امیدواریم این کنگره پایه گذاز دریافت جدیدی از نقش آزمایشگاه در بیماریابی، تشخیص و درمان بیماری های گوناگون باشد.