برنامه سخنرانی کنگره

 

جهت ورود به هر پنل به سایت cmelearn.ir مراجعه نمایید

قابل ذکر است هر پنل 30 دقیقه قبل از شروع آن در سایت مذکور فعال شده و قابل ورود برای کلیه شرکت کنندگان و سخنرانان محترم می باشد

21 دی ماه 1399

پنل چالشهای علوم آزمایشگاهی

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

09:00 - 08:30

افتتاحیه همایش

دکتر عبدالرضا فاضل رئیس کنگره

دکتر حمیدرضا جوشقانی دبیر علمی کنگره

 

دکتر محمدرضاهنرور معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه

 

-

09:45 - 09:00

نقش آزمایشگاه و اهمیت آزمایشگاه در تشخیص بیماریها

دکتر عبدالرضا فاضل

رئیس کنگره

(ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان)

-

09:55-10:25

چالشها و فرصت های پیش روی علوم آزمایشگاهی

دکتر محمد وجگانی

(رئیس جامعه آزمایشگاهیان)

-

11:00 - 10:30

آزمایشگاه بالینی و نقش آن در تیم درمان پیشگیری تشخیص و پیگیری بیماری ها آینده آزمایشگاههای بالینی در کشور

دکتر محمد رضا امینی فرد (متخصص آسیب شناسی

رئیس انجمن آسیب شناسی

 

-

11:30 - 11:05

اقتصاد در آزمایشگاه و تعرفه ها

 

دکتر غلامرضا حمزه لو
دکترای علوم آزمایشگاهی
عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

 

-

12:00 - 11:35

چالش های حقوقی در آزمایشگاه (بحث مالیات-نظام پزشکی – شهرداری و ...

دکتر حمیدرضا جوشقانی
(دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی)فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی(رئیس جامعه آزمایشگاهیان استان گلستان)

 

-

رئیس پنل: دکتر علیرضا احمدی دکترای علوم آزمایشگاهی

اعضای پنل: دکتر محمد وجگانی  استاد ایمنی شناسی پزشکی -  دکتر محمد رضا امینی فرد  متخصص آسیب شناسی - دکتر امیریانی فوق تخصص گوارش بالغین معاون آموزشی دانشگاه- دکتر امیر هوشنگ  پورخانی فوق تخصص خون و سرطان بالغین

پنل بررسی اختلالات هماتولوژیک

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

13:25 - 13:00

تستهای تخصصی پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک در سرطانهای خون

دکتر حسین آیت اللهی(متخصص آسیب شناسی، فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک)

-

15:00 - 13:30

رهیافت تشخیصی کمخونی در نوزادان و کودکان(کارگاه)

دکتر مهدی شهریاری (فوق تخصص خون و سرطان اطفال)

دانلود

15:20 - 15:05

سندرم شبه آنتی فسفولیپیدی ایجاد شده توسط کووید-19

    بنفشه قربانی    
(کارشناس ارشد پرستاری)

 

 

دانلود

15:40 - 15:25

طیف جهش های ژنی فاکتور X در بیماران ایرانی با کمبود مادرزادی فاکتور  X

سعید درگله له
   ( ارشد ژنتیک پزشکی)

 

دانلود

16:00 - 15:45 نقش ریزمحیط مغز استخوان در مقاومت دارویی بدخیمی های خون

محمد خانی عشرت آبادی

(کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)

  دانلود

رئیس پنل: خانم دکتر مهشید مهرجردیان متخصص آسیب شناسی
اعضای پنل: دکتر وحیده کاظمی نژاد متخصص آسیب شناسی -  
دکتر رامین آذرهوش  متخصص آسیب شناسی- دکتر علی رضا معصوم نیا فوق تخصص خون و سرطان اطفال

22 دی ماه 1399

پنل عفونت های میکروبی و بیماری های خونی 

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

09:30 - 09:00 تازه های کرونا دکتر طلعت مختاری آزاد    دکترای ویروس شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی تهران
  -

09:45 - 09:30

هپاتیت B 

دکتر عبدالوهاب مرادی    (دکترای ویروس شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی گلستان
)

-

10:05 - 09:50

اندوکاردیت دریچه مصنوعی قارچی: ارائه چند مورد همراه با تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی

دکتر طاهره شکوهی    (دکترای قارچ شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی مازندران
)

دانلود

10:25 - 10:10

آنمی آپلاستیک و کرونیک آنمیا در عفونت با پاروا ویروس B19

دکتر جبار پرهیز    (فوق تخصص عفونی اطفال)

دانلود

10:45 - 10:30

روش‌های تشخیص آزمایشگاهی انگل‌های خونی

دکتر فریده توحیدی    (دکترای انگل شناسی)

دانلود

11:05 - 10:50

مشخصات پارامترهای هماتولوژیک در کودکان مالاریای پلاسمودیوم فالسیپاروم و پلاسمودیوم ویواکس و حضور در مراکز بهداشتی درمانی ، منطقه یزد ، ایران

علی فتاحی بافقی    (دکترای انگل شناسی)

دانلود

11:25 - 11:10

استراتژیهای پیشگیری از عفونتهای انگلی منتقله از طریق انتقال خون در ایران

احمد مردانی
(دکترای انگل شناسی)

 

-

11:45 - 11:30 عفونت‌های انگلی منتقله با انتقال خون دکتر میترا شربت خوری    دکترای انگل شناسی    -
11:50-12:05 HTLV  در بیماری های خون و تشخیص آن دکتر علیجان تبرایی    (دکترای ویروس شناسی (استاد تمام)
دانشگاه علوم پزشگی گلستان
)
دانلود
13:00 - 12:10 وبینار مبانی کشت سلولی (کارگاه) دکتر زهرا سیفی    (دکترای قارچ شناسی) دانلود

رئیس پنل: دکتر عزت اله قائمی دکترای میکروب شناسی پزشکی
اعضای پنل: دکتر عبدالوهاب مرادی دکترای ویروس شناسی- دکتر علیجان تبرایی دکترای ویروس شناسی- دکتر میترا شربتخوری دکترای انگل شناسی- دکتر فرهاد نیک نژاد دکترای قارچ شناسی-   دکتر محمد نعیمی طبیعی فوق تخصص خون و سرطان بالغین

پنل بررسی ایمونولوژیک اختلالات خون

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

13:30 - 13:00

مدیریت خون بیمار انقلابی در طب انتقال خون

 دکتر على اکبر پور فتح اله

( دکترای  ایمنی شناسی)

دانلود

13:50 - 13:35

پیشگیری و درمان آلوایمونیزیشن در بیماران تالاسمی

دکتر نرگس بیگم میربهبهانی    فوق تخصص خون و سرطان اطفال(استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی گلستان)

 

دانلود

14:10 - 13:55

سندروم ها و موتاسیون های مستعد کننده بیماران به سرطان

دکتر شبنم طبسی    فوق تخصص خون و سرطان بالغین

 

دانلود

14:30 - 14:15

مروری بر بروز آلوایمونیزاسیون ناشی از ناسازگاری آنتی ژن های گروه و نقش راه کارهای مولکولی در یافتن واحدهای خونی سازگار

دکتر محمدطاهر حجتی    دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

دانلود

14:50 - 14:35

ارزیابی آزمایشگاهی ضایعات پلاکت در طی 5 روز نگهداری در مراکز سازمان انتقال خون ایران (IBTO)

دکتر بهروزقزلباش    دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

 

دانلود

16:00 - 15:00

کلیات فلوسایتومتری و کاربرد های آن در هماتولوژی( کارگاه)

دکتر مجید مصاحبی    دکترای هماتولوژی

دانلود

رئیس پنل: آقای دکتر محمدطاهر حجتی دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)
اعضای پنل: دکتر نرگس بیگم میربهبهانی  فوق تخصص خون و سرطان اطفال -  دکتر محسن سعیدی  دکترای ایمنی شناسی-
دکتر على معماریان دکترای  ایمنی شناسی پزشکی - دکتر علیرضا محسنی  

23 دی ماه 1399

پنل بررسی اختلالات هماتولوژیک با روش مولکولی 

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

09:25 - 09:00

استراتژی برای تشخیص مولکولی کم خونی فانکونی

دکتر علی اکبر صفار مقدم    (دکترای ژنتیک مولکولی)

دانلود

09:55 - 09:30

روشهای  روتین بررسی ژنتیک در کودکان با لوسمی لنفوبلاستیک   سلولهای پیش ساز بی  "BCP-ALL “  و دورنمای طبقه بندی
بیشتر ریسک گروه ها براساس تکنیک های ژنومیک

دکتر سودابه حسینی    (دکترای علوم آزمایشگاهی )

 

دانلود

10:25 - 10:00

مکانیسم های اپوپتوز و تمایز القاشده بواسطه کروستین در سلول های پرومیلوسیتیک لوکمی انسانی

ملیحه مرادزاده                 ( دکترای پزشکی مولکولی)

 

دانلود

10:30-10:55 Serum MicroRNAs: -28-3p, -31-5p, -378a-3p, and -382-5p as novel potential biomarkers in acute lymphoblastic leukemia زهرا درخشان   -

12:00 - 11:00

طراحی واکسن با روش بیوانفورماتیک (کارگاه)

دکتر سمیرا دودانگه    (دکترای انگل شناسی)

دانلود

رئیس پنل: آقای دکتر علی اکبر صفار مقدم دکترای ژنتیک مولکولی
اعضای پنل: دکتر آذر هوش متخصص آسیب شناسی- دکتر داود مظفری   فوق تخصص خون و سرطان بالغین- دکتر مسعود گلعلی پوردکترای تخصصی ژنتیک - دکتر مرتضی اولاد نبی دکترای تخصصی ژنتیک - دکتر نادر منصور سماییدکترای تخصصی ژنتیک

پنل بیوشیمی و اختلالات هماتولوژی

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

13:20 - 13:00

بررسی سطح آلفا-1 آنتی تریپسین سرم بیماران مبتلا به کویید-19 بستری در بیمارستان نسبت به تغییرات آن در شرایط التهابی

دکتر حمید زند

  (دکترا  تخصصی بیوشیمی بالینی )

 

دانلود

13:45 - 13:25

اختلالات ترومبوفیلی و نقش آن در سقط مکرر

دکتر حمیدرضا جوشقانی    (دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی (فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی)

دانلود

14:05 - 13:50

تشخیص بیوشیمیایی آنمی ها

دکتر زهرا حصاری    (دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی)

 

دانلود

14:25 - 14:10

بررسی نقش miRNA ها در افزایش حساسیت به درمان در بیماران مبتلا به لوسمی مایلوئیدی مزمن (CML) و مقاوم به داروی Imatinib

عاطفه شیخ نژاد    (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

 

دانلود

15:30 - 14:30

تفسیر نتایج آزمونهای انعقادی (کارگاه)

دکتر محمد طاهر حجتی    (دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

دانلود

16:30 - 15:30

نحوه آنالیز و تفسیر داده های Real Time PCR (کارگاه)

دکتر زهرا بزی    دکترا زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) 

دانلود

رئیس پنل: آقای دکتر جهانبخش اسدی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
اعضای پنل: دکتر  جوشقانی  دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی و فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی - دکتر شبنم طبسی  فوق تخصص خون و سرطان بالغین- دکتر سید مهدی جعفری دکترای تخصصی بیوشیمی- دکتر وحیده کاظم نژاد دکترای آسیب شناسی

تذکر :
1- از کلیه سخنرانان محترم بصورت شفاهی مجوز نمایش فایل ارائه گرفته شده است 
2- در صورت عدم امکان دانلود فایل ارائه به معنای عدم تمایل سخنران می باشد