ششمین جلسه کنگره آزمایشگاه پزشکى هیرکانیا ، در تاریخ 5 آبان 99 پیرو جلسه قبلی این جلسه ،در دفتر معاونت محترم تحقیقات و فناورى دانشگاه با حضور مدیران اجرایی و دبیر علمى کنگره و با حضور مدیر اطلاع رسانى دانشگاه جناب آقای مسعود محمدی ، در خصوص پشتیبانی سایت و خدمات لازم در زمان برگزاری کنگره بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید برای پذیرایی از عوامل اجرایی و اساتید حاضر اقدامات لازم توسط معاونت محترم تحقیقات تحقیقات و فناورى هاى دانشگاه بعمل آید