background
background

تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

چهارمین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با رویکرد بیماری های عفونی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می کند

بیماریهای عفونی اختلالاتی هستند که به علت عوامل بیماری زا از قبیل باکتری ها، ویروسها، قارچها یا انگلها ایجاد میشوند . بعضی از آن ها ممکن است ایجاد بیماری کند. علایم و نشانه ها بسته به نوع عامل بیماری زا متفاوت است.
ویروس کرونا ویروسی نوپدید است، که در سال2019 از کشور چین شروع شد و در تمام کره زمین همه گیر شد .این همه گیری اهمیت توجه به بیماریهای عفونی نوپدید را بیش از قبل تأکید مینماید.
لذا نظر به اهمیت بیماری های عفونی، بررسی بیش از پیش در این مورد ، ضروری به نظر می رسد. از آنجائیکه سیستم ها و فرآیندهای آزمایشگاهی و نوآوری های صورت گرفته در این زمینه، نقش بسزایی در شناسایی و بررسی فرآیندهای فوق را دارند؛ لذا در این کنگره برآنیم تا با معرفی تازه های این حیطه قدمی هر چند کوچک در ارتقاء بهداشت و درمان جامعه برداریم.
در این راستا با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا در جهان از جمله کشور ایران و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی، به منظور کنترل بیماری، برگزاری این کنگره امسال در روزهای 17 لغایت 21 مهر ماه 1400 بصورت مجازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار خواهد شد و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه آزمایشگاه و بیماری های خون مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

شرکت در چهارمین کنگره هیرکانیا

شما نیز می توانید در این رویداد شرکت نموده و مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایید

محورهای کنگره

-    آزمایشگاه و عفونت های همزمان باکتریال با الویت:
        همزمانی عفونت باکتریال و کووید
        تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز
-    آزمایشگاه و عفونت های همزمان انگلی و کوید
-    آزمایشگاه و عفونت های همزمان قارچی و کوید
-    روش های جدید تشخیص آزمایشگاهی
-    آزمایشگاه و بیماریهای عفونی ویروسی
           ( تنفسی، گوارشی، پوست، خون، آمیزشی و ...)
-    آزمایشگاه و تستهای تشخیصی بیوشیمیایی در بیماری های عفونی
-    آزمایشگاه و تستهای تشخیصی ایمونولوژی در بیماری های عفونی
-    آزمایشگاه و تستهای تشخیصی هماتولوژی در بیماری های عفونی
-    کووید