برنامه سخنرانی کنگره

 

جهت ورود به هر پنل در تاریخ و ساعت اعلام شده به سایت cmelearn.ir مراجعه نمایید

قابل ذکر است هر پنل 30 دقیقه قبل از شروع آن در سایت مذکور فعال شده و قابل ورود برای کلیه شرکت کنندگان و سخنرانان محترم می باشد

 
17 مهر ماه 1400
 

ساعت

نام مقاله

نام سخنران

تصویر سخنران

فایل ارائه

         
         
         
         
         
         
 
تذکر :
1- از کلیه سخنرانان محترم بصورت شفاهی مجوز نمایش فایل ارائه گرفته شده است 
2- در صورت عدم امکان دانلود فایل ارائه به معنای عدم تمایل سخنران می باشد