جلسه در تاریخ 30-3-1400 با حضور دبیرعلمی و دبیر اجرایی و اعضای کنگره برگزارگردید.

مقرر گردید در مورد نحوه برگزاری کنگره موارد زیر اجرا گردد:

  • با توجه به مشکلات اینترنتی، تمام فیلم های سخنرانی قبل از کنگره باید ارسال شود.
  • فایل سخنرانی بصورت فیلم و power point از طرف سخنرانان ارسال گردد
  • نوع فیلم و converter توسط مهندس کتولی مشخص گردد.
  • سوال و جواب در پنل سخنرانی یا پوستر بصورت تایپی انجام می شود.
  • پیشنهاد گردید برای ارائه سخنرانی از powerpoint یکسان استفاده شود . ولی مورد موافقت قرار نگرفت.

    در قسمت تبلیغات کنگره مقرر گردید:

پوستر و تیزر تبلیغاتی تا 1 دقیقه از مشاغل خارج از دانشگاه پذیرفته می شود.

مقرر گردید به حامیان کنگره اطلاع دهیم که در حال برگزاری کنگره هستیم و از آنها در خواست کنیم تا با ما همکاری کنن.