background

تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

پنجمین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با رویکرد بیماری های کلیوی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار می کند

بیماری کلیوی ۱۰ درصد از جمعیت کل دنیا را تحت تأثیر خود قرار می دهد، این بیماری نوعی مشکل سلامتی است که کلیه گروه های سنی و کلیه نژادها را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
بیماری کلیوی مزمن در مراحل اولیه هیچگونه علائم یا نشانه ای ندارد. بدون مواجه شدن با هیچگونه علائمی امکان از بین رفتن ۹۰ درصد از عملکرد کلیه وجود دارد. در مقابل، این بیماری با چند آزمایش ساده که در ذیل آمده است قابل تشخیص می باشد: آزمایش ادرار و مشاهده وجود یا نبودن پروتئین در ادرار. آزمایش خون برای اندازه گیری کراتینین موجود در خون. وجود ورم در مچ پا، فشار خون بالا، خستگی، مشکل تمرکز، بی اشتهایی و ادرار کف آلود از نشانه های بیماری کلیه می باشد.
در راستای تشخیص سریع و به موقع بیماری های کلیوی با توجه به پیشگیری از نارسایی کلیه در جهان و به منظور کنترل بیماریهای کلیوی، کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با رویکرد آزمایشگاه و بیماری های کلیوی با هدف آشنایی بیشتر شما با آزمایشات کلیوی و راههای تشخیص بیماری ، امسال در روزهای 22 لغایت 23 آذر ماه 1401 با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار خواهد شد و جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه آزمایشگاه و بیماری های کلیوی مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد

محورها

بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  بیوشیمی        
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه   پاتولوژی     
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  باکتری شناسی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  ویروس شناسی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  قارچ شناسی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  انگل شناسی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  ایمنی شناسی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  هماتولوژی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  مولکولی
بیماری های کلیوی  و آزمایشگاه  ژنتیک