به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی گرگان، جلسه دبیران پنجمین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با دکتر سعید گل فیروزی رئیس دانشگاه روز دوشنبه ۲۸ شهریورماه در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور دکترحمیدرضا جوشقانی دبیر علمی کنگره و دکترعلیرضا احمدی دبیراجرایی کنگره برگزار گردید. در این جلسه پیرامون کلیات چگونگی برگزاری کنگره و منابع مورد نیاز جهت اجرای آن بحث و تبادل نظر شد.
همچنین اولین جلسه کمیته اجرایی جهت آماده سازی برنامه های پنجمین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با رویکرد " آزمایشگاه و بیماری های کلیوی " با حضور دبیر و تیم اجرایی کنگره در روز سه شنبه ۲۹ شهریورماه در محل دبیرخانه کنگره در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.