تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز

دومین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان

با موضوع: عوارض جراحی

برگزارکنندگان : 

جامعه جراحان شاخه گلستان 
جامعه جراحان ایران
محورهای کنگره:
  • عوارض اعمال جراحی عمومی
  • پزشکی قانونی در عوارض جراحی
  • رخدادهای ناگوار در زمان عمل جراحی
  • شکایات از جراحان
  • Wrong side surgery
  • Never events in surgery
  • Open Abdomen