تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
/Files/Content/Media/6-20220130095940488.jpg

محورهای کنگره:

سلامت مادرو کودک

سلامت باروری در بحران
بارداری و زایمان و طب مکمل
سلامت باروری و پزشکی قانونی
مشاوره در مامایی و انسجام خانواده
سرطانهای دستگاه تناسلی و پستان
غربالگری سلامت روان ، قبل- حین و پس از زایمان
آموزش، مشاوره ، تکنولوژی در سلامت جنسی-باروری
حمایت از خانواده،جوانی جمعیت و فرزندآوری

مهلت ارسال مقاله 20 فروردین 1401

  • تاریخ برگزاری کنگری 17 الی 18 اردیبهشت ماه 1401  (مقارن با روز جهانی مامایی)
    لینک های شرکت کنندگان با امتیاز فرهنگی
    روز اول: https://darmangaran.ir/course/179576 
    روز دوم: https://darmangaran.ir/course/179593

  • وب سایت: www.congress.goums.ac.ir
  • پست الکترونیک: rhrc@goums.ac.ir
  • شماره تماس: 01732451353